Smart Industry fieldlab Digital Factory Composites van start.

Den Haag – De Haagse loco-burgemeester Ingrid van Engelshoven heeft het ‘Airborne Siemens Digital Factory Composites Fieldlab’ gelanceerd. Een fieldlab is een proeftuin van bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken aan slimme productietechnieken, door nieuwste productiemiddelen zoals robots en sensors te combineren met software, data en internet. Fieldlabs vormen de ruggengraat van de Actieagenda Smart Industry. […]


Read more...